Opinió - El Sindicat

12 de març 2013


I ara, què?

Des d’Estudiants en Acció sempre hem defensat la conveniència de l’EEES, al mateix temps que manifestaven que l’aplicació que en feia l’Estat espanyol era clarament deficient. Amb aquesta publicació intentem informar el conjunt de la comunitat universitària, especialment en el punt que considerem més important: els àmbits de decisió.
La majoria de problemes que s’associen a “Bolonya” es poden resoldre amb els mecanismes actuals des dels diferents òrgans de les Universitats: la compatibilització de feina i estudis, els nous plans d’estudi dels Graus... tot això és competència de les mateixes universitats. Des d’Estudiants en Acció fem una crida a tota la comunitat universitària a participar d’aquest procés, però especialment a els i les estudiants: la nostra participació es clau. Per aquest motiu, us animem a col•laborar en aquelles associacions d’estudiants que defensen els vostres drets des de les institucions, que són on podreu fer sentir la vostra veu.
Així mateix, l’altre gran problema de l’aplicació de l’EEES és la manca de beques. Malgrat que es una competència transferida a les autonomies, l’Estat espanyol es nega a traspassar els fons per a beques, a més de discriminar els i les estudiants del Principat (som el 16% dels estudiants i rebem el 9% de les beques). Amb una inversió adequada en beques, es solucionaria l’accés a la universitat de totes i tos aquells que no poguessin pagar-lo perquè el seu nivell de renda no els ho permet. Però cal no perdre de vista que aquest no és un problema de l’EEES, és un problema de formar part de l’Estat espanyol.
Des d’Estudiants en Acció creiem que és necessari més temps del que actualment està previst per tal de completar l’adaptació a l’EEES: l’educació universitària es prou important per prendre totes les precaucions necessàries en la seva reforma i fer correctament el pas a el nou sistema. A més, també creiem que cal un consens –sinó a nivell de la nació sencera, com a mínim del Principat, el País Valencià i les Illes per separat- entre tots els implicats –professors, associacions d’estudiants, Generalitat, membres del Personal d’Administració i Serveis- per definir quina és la Universitat que volem i que la societat necessita. Per aquest motiu, des d'Estudiants en Acció creiem convenient esgotar el termini fixat per a l'adaptació a l'EEES, que acaba el 2010, i aplicar una moratòria en l'entrada en vigor dels nous Graus: això permetria a tots els agents un marge més ampli per a poder participar en la correcta homologació del nostre sistema universitari a l'europeu, tot corregint-ne els actuals errors.

Altres articles d'interès: