La nostra opinió

12 de març 2013


En el moment present, la situació és la següent: d’una banda, el moviment de protesta – que reclama l’obertura d’un procés de diàleg entre tots els agents socials implicats en la definició de l’educació superior, un referèndum sobre l’aplicació de l’EEES i la retirada dels expedients disciplinaris a l’alumnat de l’UAB- es manté en les ocupacions d'algunes facultats. De l’altra, no hi ha hagut cap intent per desallotjar els i les manifestants.
Des d’Estudiants en Acció no creiem que aquesta situació de conflicte tingui un desenllaç a curt termini: malgrat que al final puguin cessar les ocupacions, la protesta prendrà altres formes si no hi ha un acord entre totes les parts implicades.
Cal tenir present que el seguiment de les protestes ha sigut molt heterogeni: en algunes facultats ha estat pràcticament inexistent i en d’altres agrupa alguns centenars d’alumnes. A més, la posada en escena també ha variat molt: a la Universitat de Barcelona els tancats no han obstaculitzat el normal desenvolupament de les classes –amb l’excepció de Geografia i Història i Biologia en dies previs a la tancada -, res a veure amb el que és habitual a la Universitat Autònoma de Barcelona, on les classes estan suspeses en la majoria de facultats ocupades.

Altres articles d'interès: