Els fets

12 de març 2013


Crònica d'una desinformació - Els fets

L’any 1999 diversos ministres europeus d’educació signaven la declaració de Bolonya moment que es pren com a punt de partida de la construcció de l’EEES. En successives trobades, s'anirà perfilant el pla i s'aniran afegint països. Serà en el decurs d’aquestes trobades que es fixarà el 2010 com a data d’implantació global del projecte. Cal remarcar, però, que la UE no té competències en educació i que aquestes declaracions només són acords polítics, sense vinculació legal.
A l’Estat espanyol, la Ley Orgánica de Universidades (que promulgà el govern del PP i el PSOE va prometre de derogar, promesa que no ha complert mai) del 2001 poc tenia a veure amb Europa, com tampoc hi tenia a veure la Llei d’Universitats de Catalunya, aprovada pel Parlament el 2002. No és fins el 2005 que apareix el Reial Decret (RD) que regula els graus i els post-graus, el 2006 el RD que regula el nou sistema de crèdits i el 2007 el RD d’ordenació de les titulacions universitàries oficials.
Sobre l’EEES no se’n comença a parlar públicament fins el 2004, quan la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP) elabora la “proclama davant el procés de Bolonya” A partir d’aquell novembre, i pels volts del dia de l’estudiant, aquesta plataforma (dissolta a finals del curs passat) ha convocat una manifestació contra Bolonya.
Paral·lelament, les diferents universitats han començat un procés per adaptar-se a la nova metodologia i en aquests moments s’estan redactant la majoria dels nous plans d’estudis, que està previst que entrin en vigor el setembre del 2009 a la majoria de centres catalans.

Altres articles d'interès: