El Pla Bolonya

12 de març 2013

Aquí us mostrarem tant les darreres notícies que facin referència a l'Espai Europeu d'Educació Superior que apareguin als mitjans de comunicació, com la pròpia Declaració de Bolonya original per tal que pugueu valorar per vosaltres mateixos la diferència entre allò que posa la llavor al procés i el desenvolupament del procés en si.

Altres articles d'interès: